Blue Modern Technology LinkedIn Banner (1)
 03-40312050
 013-361 0612
 info@kobena.com.my
2
Blue Yellow Modern Digital Marketing Email Heade1r
Laman utama » Sejarah Penubuhan Kobena
Sejarah Penubuhan Kobena
Susunan Pengerusi (2021-2022) (45.72 × 45.72 cm)

SEJARAH PENUBUHAn

Koperasi Belia Nasional Berhad (KOBENA), merupakan sebuah koperasi belia peringkat kebangsaan yang ditubuhkan pada 25hb November, 1976 di bawah akta koperasi 1948. idea penubuhan KOBENA tercetus daripada keputusan Majlis Perundingan Belia Negara di bawah kementerian kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1975 dan disokong kuat oleh Gabungan Majlis Belia Malaysia YAB Tun Dato' Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi telah dilantik sebagai pengerusi KOBENA yang pertama untuk menerajui amanat ini.
Matlamat penubuhan KOBENA adalah untuk membantu golongan belia tempatan meningkatkan lagi taraf ekonomi mereka melalui sektor koperasi untuk membolehkan mereka menyertai pasaran niaga tempatan secara global, selain dari menyediakan latihan asas dan mempertingkatkan kemahiran golongan belia, ia juga berperanan sebagai penggabungan modal asli untuk melaksanakan pelbagai aktiviti perniagaan untuk memperolehi pulangan secara saksama.
Sehingga kini KOBENA beroperasi di pejabat baharu di Kuala Lumpur dan telah memahat nama di dalam pelbagai bidang perniagaan seperti skim pinjaman peribadai ahli, pembangunan hartanah, pembinaan, latihan kemahiran, pergundangan, teknologi maklumat, insuran serta uang terkini pengurusan majlis dan acara khusus untuk jabatan dan agensi kerajaan.
Sejajar dengan matlamat kerajaan dalam menuju ke arah kecermalangan, KOBENA juga tidak mahu ketinggalan dengan mensasarkan agenda tersendiri untuk menjadi koperasi contoh di persada industri perkongsian negara. Justeru, pelbagai perangcangan dan aktiviti perniagaan telah diatur dan dalam perlaksanaan.
Masa kini, dengan berbekalkan semangat kental dan dedikasi dari setiap tenaga kerja serta kepimpinan berwawasan oleh YBrs, Dr Ainuddin bin Haji Bahari selaku Pengerusi, KOBENA Berhad, telah berhasrat menempatkan KOBENA sebagai salah satu koperasi dalam senarai 100 koperasi yang terbaik.