Blue Modern Technology LinkedIn Banner (1)
2
Blue Yellow Modern Digital Marketing Email Heade1r
Laman utama » Mengenali Kami
Mengenali Kami
KOPERASI BELIA NASIONAL BERHAD

Koperasi Belia Nasional Berhad (KOBENA) merupakan sebuah koperasi belia peringkat kebangsaan yang ditubuhkan pada 25hb November, 1976 di bawah akta koperasi 1948. Idea penubuhan KOBENA tercetus daripada keputusan Majlis Perundingan Belia Negara di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia ke lima dan juga merupakan Pengerusi pertama KOBENA, YAB Tun Haji Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi pada tahun 1975. KOBENA juga disokong kuat oleh 41 Gabungan pertubuhan Belia peringkat kebangsaan di Malaysia. Matlamat penubuhan KOBENA adalah membantu golongan belia tempatan meningkatkan taraf ekonomi melalui sektor koperasi bagi membolehkan mereka menyertai pasaran niaga tempatan secara global.


1
Misi

Misi

  • Mengoptima keberhasilan keusahawanan dan perniagaan

  • Memperkasa pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti dan bersistematik

  • Mempercepatkan migrasi dunia digital dalam perkhidmatan kepada anggota

Visi

Visi

Platform Komuniti Usahawan Yang Berdinamik Untuk Kepuasan Pemegang Taruh