Blue Modern Technology LinkedIn Banner (1)
 03-40312050
 013-361 0612
 info@kobena.com.my
2
Blue Yellow Modern Digital Marketing Email Heade1r
Laman utama » Mengenali Kami
Mengenali Kami
KOPERASI BELIA NASIONAL BERHAD

Koperasi Belia Nasional Berhad (KOBENA), merupakan sebuah koperasi belia peringkat kebangsaan yang ditubuhkan pada 25hb November, 1976 di bawah akta koperasi 1948. idea penubuhan KOBENA tercetus daripada keputusan Majlis Perundingan Belia Negara di bawah kementerian kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1975 dan disokong kuat oleh Gabungan Majlis Belia Malaysia YAB Tun Dato' Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi telah dilantik sebagai pengerusi KOBENA yang pertama untuk menerajui amanat ini.


1
Prinsip-Prinsip Koperasi

  • Mengoptima keberhasilan keusahawanan dan perniagaan

  • Memperkasa pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti dan bersistematik

  • Mempercepatkan migrasi dunia digital dalam perkhidmatan kepada anggota

Misi & Visi

Visi

Platform Komuniti Usahawan Yang Berdinamik Untuk Kepuasan Pemegang Taruh

Misi

  • Mengoptima keberhasilan keusahawanan dan perniagaan

  • Memperkasa pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti dan bersistematik

  • Mempercepatkan migrasi dunia digital dalam perkhidmatan kepada anggota

Moto