Blue Modern Technology LinkedIn Banner (1)
 03-40312050
 013-361 0612
 info@kobena.com.my
2
Blue Yellow Modern Digital Marketing Email Heade1r
Laman utama » Kepimpinan
Kepimpinan

Anggota Lembaga

5
Hj mohd azam bin othman

Bendahari


Pengerusi
DATO' DR. SUHAIMI BIN IBRAHIM

Pengerusi


4
hj. ismail bin ishak

Setiausaha


  • HJ. NIK MOHD YUSOF BIN N ABD KADIR
  • HJH. JORIAH BINTI AYOB
  • MOHAMED AZAMI BIN MOHAMED SALLEH
  • GANESAN A/L K MUNISAMY
  • DATUK HJ. ZAINUDDIN BIN HJ. HASHIM
  • DR AINUDDIN BIN HJ. BAHARI
Kemaskini
25.11.2022
Carta Organisasi