Blue Modern Technology LinkedIn Banner (1)
 03-40312050
 013-361 0612
 info@kobena.com.my
2
Blue Yellow Modern Digital Marketing Email Heade1r
Laman utama » Soalan Lazim
Soalan Lazim
Misi & Visi

Visi

Platform Komuniti Usahawan Yang Berdinamik Untuk Kepuasan Pemegang Taruh

Misi

  • Mengoptima keberhasilan keusahawanan dan perniagaan

  • Memperkasa pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti dan bersistematik

  • Mempercepatkan migrasi dunia digital dalam perkhidmatan kepada anggota

Moto
Misi & Visi

Visi

Platform Komuniti Usahawan Yang Berdinamik Untuk Kepuasan Pemegang Taruh

Misi

  • Mengoptima keberhasilan keusahawanan dan perniagaan

  • Memperkasa pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti dan bersistematik

  • Mempercepatkan migrasi dunia digital dalam perkhidmatan kepada anggota

Moto
Misi & Visi

Visi

Platform Komuniti Usahawan Yang Berdinamik Untuk Kepuasan Pemegang Taruh

Misi

  • Mengoptima keberhasilan keusahawanan dan perniagaan

  • Memperkasa pengurusan dan perkhidmatan yang berkualiti dan bersistematik

  • Mempercepatkan migrasi dunia digital dalam perkhidmatan kepada anggota

Moto