Blue Modern Technology LinkedIn Banner (1)


 03-40312050
 013-361 0612
 info@kobena.com.my
2

Mengenai

kami

Koperasi Belia Nasional Berhad (KOBENA), merupakan sebuah koperasi belia peringkat kebangsaan yang ditubuhkan pada 25hb November, 1976 di bawah akta koperasi 1948. idea penubuhan KOBENA tercetus daripada keputusan Majlis Perundingan Belia Negara di bawah kementerian kebudayaan, Belia dan Sukan pada tahun 1975 dan disokong kuat oleh Gabungan Majlis Belia Malaysia YAB Tun Dato' Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi. Matlamat penubuhan KOBENA adalah untuk membantu golongan belia tempatan meningkatkan lagi taraf ekonomi mereka melalui sektor koperasi untuk membolehkan mereka menyertai pasaran niaga tempatan secara global.