Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Tawarruq

 *Penggunaan borang ini sesuai dengan Internet Explorer 8 dan Mozilla Firefox sahaja.

Sila ambil perhatian, sekiranya anda telah memohon atau menghantar borang Pembiayaan Peribadi Tawarruq KOBENA dengan mana-mana ejen, anda dilarang menggunakan borang ini bagi mengelakkan pertindihan permohonan. Pertindihan permohonan akan melambatkan proses kelulusan.