Bahagian Pengurusan Maklumat

 • OBJEKTIF

  Mempertingkatkan kecekapan pengurusan ICT bagi menyokong keperluan strategik KOBENA dan membudayakan ICT kepada warganya.

   

  TUGAS-TUGAS

   • Pengurusan data
   • Pengurusan sistem
   • Perangkaian komputer
   • Perekaan bentuk perisian
   • Perekaan bentuk sistem pengkalan data
   • Sistem pengurusan maklumat

   

  • VISI

   ICT sebagai penggerak utama KOBENA dalam menerajui Koperasi di Malaysia.

    

   MISI

   Menyediakan perkhidmatan ICT yang efektif, efisyen dan selamat bagi memastikan keberkesanan dalam pengurusan KOBENA.

  • Koperasi Belia Nasional Berhad

   “Memacu Teknologi Demi Kelancaran Prestasi”