Bahagian Kewangan

  • KOBENA sentiasa mengamalkan dasar berbelanja secara berhemah, sehubungan dengan itu pada tahun 2006 KOBENA telah berjaya menghapuskan kerugian terkumpul sepenuhnya yang berjumlah RM156 Juta dan pada tahun tersebut juga KOBENA telah mengambil keputusan di dalam mesyuarat agung perwakilan kali ke 21/2006 pemberian dividen sebanyak 5% kepada semua anggota.

  • Bahagian kewangan juga bertanggungjawab mengawal serta membuat perancangan perbelanjaan keseluruhan operasi KOBENA. Dijangka keuntungan terkumpul pada tahun 2009 adalah 1.5 Juta.

  • Koperasi Belia Nasional Berhad

    “Kearah Pengendalian Kewangan Berhemat”